fbpx

Messenger chatbot for e-commerce

chatbots agentūra
Are chatbot agencies worth it?
2019-01-25
BIGBOX.LT E-Commerce Case Study
Case Study: How Creative Christmas Messenger Marketing Campaign Helped Collecting Emails for E-Commerce Store
2019-12-23
 

Messenger chatbot

Virtual assistant for e-commerce

Using a mechanized and artificial intelligence-based messaging system, we have created a virtual e-shop assistant that can automate dialogue with your social network account followers and new traffic to Messenger. Customisation of Virtual Assistant can range from simple informational (contact information, frequently asked questions) to e-commerce (direct or indirect sales of goods and services).

 

Messenger chatbotas

Virtualus asistentas e-komercijai

Pasitelkę mechanizuotą ir dirbtiniu intelektu paremtą chatbot’ą, sukūrėme virtualų e-parduotuvės asistentą, kuris gali automatizuotai palaikyti dialogą su Jūsų socialinių tinklų paskyrų sekėjais ir nauju į Messenger atvedamu srautu. Virtualaus asistento pritaikymas gali būti įvairus – nuo paprasto informacinio pobūdžio (kontaktinės informacijos pateikimo, dažniausiai užduodamų klausimų atsakymo), iki e-komercijos vykdymo (tiesioginio ar netiesioginio prekių ir paslaugų pardavimo). 

Messaging inspires trust

According su survey, majority of people who engaged with brands on Messenger stated that having an option to chat with the business leads to having more trust with their products or services.
Facebook IQ

 


Dynamically changing content

Displaying products and special offers
Dinamiškai kintantis turinys

Produktų, akcijų, spec. pasiūlymų pateikimas


parallax background

 

With messenger

Save time and money

Don't waste time and human resources answering customers requests. Leave it to virtual e-commerce assistant and focus on user experience improvement. Chatbot for your clients will answer all requests instantly 24/7.


Su messenger

Taupykite laiką ir pinigus

Nešvaistykite laiko ir žmogiškųjų išteklių atsakinėjant į klientų elektronines užklausas. Palikite tai virtualiam e-komercijos asistentui ir sutelkite dėmesį į bendrą vartotojų patirties tobulinimą. Chatbot’as Jūsų klientams į visas užklausas atsakys iš karto 24/7.
Messenger customization

Customer support during the purchase process

When the user selects Assistant help, the chatbot asks various questions about the product he is looking for (category, manufacturer, price), that helps to quickly find the best product or service for him. With the help of the filter, the customer will find the right product in a quicker and easier way, without getting lost in a large number of choices.
Messenger pritaikymas

Pagalba klientui pirkimo proceso metu

Vartotojui pasirinkus “Asistento” pagalbą, užduodami įvairūs klausimai apie ieškomą prekę (kategorija, gamintojas, kaina), padedantys greitai surasti klientui tinkamiausią produktą ar paslaugą. Filtro pagalba vartotojas greitesniu ir lengvesniu būdu ras tinkamą prekę, nepasiklysdamas tarp didelės pasirinkimų gausos.parallax background


Messenger chatbot

Product search engine

Product search engine which is installed to chatbot allows consumers to find product quickly and conveniently, by simply entering keyword to message window. Search results are displayed dynamically according to e-commerce store data, so there is no need to update the information manually.
Submitting information

Contacts, location, delivery, billing


 1. Delivery information: here are delivery methods, terms and price.

 2. Contacts: here are e-shop customer service, commerce, marketing, quality department e-mails ir phone numbers, link to website. It is possible to text or call directly to the specific department with only one button click.

 3. Billing methods: here are detailed information about possible billing methods.parallax background

 

With messenger

Worry less

Let chatbot serve online customers, reply to requests and expand customer circle, so that you could focus on improving general user exerience.

parallax background

 

Su messenger

Mažiau nerimaukite

Chatbot’as už Jus aptarnauja klientus internetinėje erdvėje, tvarko klientų užklausas bei plečia jų ratą, kad galėtumėte visą dėmesį sutelkti į bendrą vartotojų patirties tobulinimą.Client support automatization

Artificial intelligence

This messaging system is controlled by artificial intelligence and has the ability to provide accurate answers to many of the questions asked (such as delivery methods, deadlines, billing methods, weather and more) and can also chat politely with the customer. As technology improves every day, major advances are also predicted in machine learning and natural language processing, making the virtual assistant smarter every day.
Automatizuotas klientų aptarnavimas

Dirbtinis intelektas

Ši pranešimų sistema yra valdoma dirbtinio intelekto ir geba pateikti tikslius atsakymus į daugelį užduodamų klausimų (pvz. klausimai apie pristatymo galimybes, terminus, atsiskaitymo būdus, orą ir daugelį kitų) bei mandagiai šnekučiuotis su klientu. Kiekvieną dieną tobulėjant technologijoms, didelė pažanga prognozuojama ir mašinų mokymosi bei natūralios kalbos apdorojimo procesuose, todėl virtualus asistentas kiekvieną dieną taps vis sumanesnis ir protingesnis.
Messenger

Follow-up communication

 1. Users are involved through digital stream channels.

 2. Automatically delivered educational or entertaining interactive content.

 3. Interested in the delivered products, the consumer does a conversion.

 4. Consumers are segmented based on their choices and activities.

 5. Consumer gets personalized content based on follow-up marketing strategy.

Messenger

Pakartotinė komunikacija ir ryšio palaikymas

 1. Vartotojai itraukiami per skaitmeninio srauto kanalus.

 2. Automatizuotai pateikiamas interaktyvus edukacinis arba pramoginis turinys.

 3. Susidomėjęs pristatytais produktais, vartotojas atlieka konversiją.

 4. Pagal vartotojų pasirinkimus ir aktyvumą, vyksta segmentavimas.

 5. Pakartotinės rinkodaros principu, vartotojai gauna personalizuotą turinį.Already interested?

Don't wait - customize chatbot for your business!

Fill out the form and get a free consultation.


Free consultation

Only in 15 minutes we will:

We only work with the clients, for which our services
would help to solve their problems and grow!


nemokama konsultacija messengeryje

Free Consultation

I agree that my data will be handled to process this request.

Top